logo

Portali juaj i shëndetit - Shëndeti, mjekësia, mirëqenia, sëmundja - simptoma, diagnozë, terapi, trajtim

Ky portal përmban informacion rreth dhe për shëndetin, duke përfshirë edukimin si konsumator, këshilla dhe sugjerime për mënyrën e jetesës, ushqim të shëndetshëm, ilaçet, udhëtimet, estetikën dhe bukurinë, aktivitetin fizik, mjekësinë alternative, parandalimin apo marrëdhënien me sëmundjen, etj.
Në këtë portal do të gjeni shpjeguesit për sëmundje, simptoma, ekzamine dhe trajtime mjekësore.
Fjalori mjekësor është një pjesë integrale e portalit duke ju mundësuar dhe lehtësuar leximin, pavarësisht terminologjisë mjeksore.
Portali sjell lajme të përditshme nga kërkimet dhe rezultatet shkencore, politikat shëndetësore, duke ju mbajtur të informuar me arritjet më të fundit, qoftë nga vendi apo bota.

Covid-19
Pyetje apo informacion?
Kontaktoni në linjën e gjelbër falas 0800 40 40.
Simptoma të shprehura apo nevojë për ndihmë mjekësore të specializuar?
Kontaktoni urgjencën mjekësore 127
Informacion Zyrtar
https://shendetesia.gov.al/  
http://www.ishp.gov.al/

Anatomia dhe sëmundjet

Sëmundjet sipas organeve