logo

Përmbajtja dhe ekipi editorial

Medinfo.al është mbështetur në ekipin editorial mjekësor të shprechzimmer.ch dhe në eksperiencën lokale të ekipit të mjekëve shqiptar, jo vetëm për të përmbushur standardet e cilësisë së informacionit, por edhe për interpretimin e tyre në kontekstin e shoqërisë shqiptare. Medinfo.al tenton t'ju ofrojë një informacion të besueshëm dhe të qëndrueshëm mjekësor, të bazuar në të dhëna shkencore dhe duke përdorur burime të besueshme. Ekipi redaksional është i pavarur dhe asnjëanës. Autorët nuk kanë konflikt interesi në raport me aktivitete të tjera që direkt apo indirekt mund të lidhen me informacionin e publikuar ne platformë.

MedInfo.al nuk pretendon që informacioni i publikuar në këtë platformë të jetë i plotë dhe në asnjë mënyrë nuk zëvendëson këshillimin profesional ose trajtimin nga mjekë profesionistë. Përmbajtja e MedInfo.al nuk mund dhe nuk duhet të përdoret për krijimin e diagnozave të pavarura ose për përzgjedhjen dhe aplikimin e metodave të trajtimit. Medinfo.al kërkon nga të gjithë përdoruesit me probleme shëndetësore që të konsultohen gjithmonë me mjekun specialist nëse është e nevojshme.

 

Doris Zumbühl


Doris Zumbühl është një asistente klinike e diplomuar në Mjekësi. Ajo ka kryer disa kurse trajnimi te avancuara në gazetari, IT dhe përpunim grafik.

Dr. med. Daniel Desalmand


Daniel Desalmand ka studiuar Mjekësi në Bern. Pas diplomimit, ai ka patur një përvojë të gjatë klinike në Kirurgji dhe Mjekësi të Brendshme përpara se t'i kushtohej gazetarisë shkencore.

Dr. med. Fritz Grossenbacher


Fritz Grossenbacher ka studiuar Mjekësi në Bern. Ai zotëron një master në Edukim Mjekësor (Medical Education) nga universitet e Bernës dhe Çikagos dhe një Çertifikatë në "Teaching Evidence based Medicine" nga Qendra e Mbretërisë së Bashkuar Cochrane në Oksford.

Dr. med. Gerhard Emrich


Gerhard Emrich ka studiuar Mjekësi në Vjenë. Ai është një gazetar mjekësor me shumë vite përvojë në shkrime mjekësore.

Dr. Yllka Themeli


Yllka Themeli ka studiuar Mjekësi të përgjithshme në Tiranë. Është specializuar në Endokrinologji, fushë në të cilën ka kryer edhe studimet pasuniversitare, si Masterin dhe Doktoraturën. Prej 18 vitesh specialiste Endokrinologe dhe njëkohësisht Pedagoge në Universitetin e Mjekësisë së Tiranës.

  • Dr. Anila Hashorva (Psikologe)
  • Dr. Blerina Kambo (Oftalmologe)
  • Dr. Elton Peçi (Obstetër-Gjinekolog)
  • Dr. Entela Shkodrani (Dermatologe)
  • Dr. Erjona Shehu (Dermatologe)
  • Dr. Gjergji Tasho (Stomatolog)
  • Dr. Holta Sulaj (Otorinolaringologe)
  • Dr. Ilirjana Zekja (Neurologe)
  • Dr. Kozeta Mustafaraj (Obstetre-Gjinekologe)
  • Dr. Lindita Hoxha (Mjeke Estetiste)
  • Dr. Mikel Nakuçi (Dermatolog - Venerolog)
  • Dr. Sotiraq Lako (Hematolog)