logo
Përgatitur dhe përshtatur nga sprechzimmer.ch.
Kontribuesit (Dr. med. Fritz GrossenbacherDoris ZumbühlDr. Yllka Themeli)
 Testi i atësisë: test gjenetik që përcakton nëse babai i supozuar i një fëmije është me të vërtetë babai natyral (biologjik) i tij.
Testi i atësisë: test gjenetik që përcakton nëse babai i supozuar i një fëmije është me të vërtetë babai natyral (biologjik) i tij.

Çfarë është testi i atësisë?

Testi i atësisë përdoret për të përcaktuar nëse babai i supozuar i një fëmije është me të vërtetë babai natyral (biologjik) i tij. Ky është një lloj testi gjenetik (analiza e ADN-së). Për këtë, merren mostra të pështymës (më rrallë mostra të gjakut) të babait dhe të fëmijës, pastaj krahasohen disa segmente të trashëgimisë gjenetike në laborator. Meqenëse trashëgimia gjenetike e çdo personi është unike dhe e përbërë nga një përzierje e informacionit gjenetik nga të dy prindërit, është e mundur të konfirmohet ose të përjashtohet atësia.

Testi i atësisë është një ekzaminim i Gjenetikës molekulare.

A kërkon ky ekzaminim ndonjë përgatitje të veçantë?

Një test atësie mund të bëhet pa ndonjë përgatitje të veçantë.

Çfarë duhet të sqarohet para testit të atësisë?

Për të kryer testin e atësisë, duhet respektuar situata ligjore e vendit në fjalë. Në përgjithësi, kërkohet leje me shkrim nga të gjitha palët e përfshira. Një test i atësisë i kryer në fshehtësi është i dënueshëm dhe nuk ka vlerë ligjore.

Si kryhet testimi i atësisë?

Për të kryer testin e atësisë, merren mostrat e pështymës nga babai i supozuar dhe nga fëmija, dhe në mënyrë ideale edhe nga nëna, pasi kjo e bën rezultatin edhe më të besueshëm. Qelizat e mukozës së gojës, të marra me një tampon steril në murin e brendshëm të faqeve, janë më të përshtatshme. Mostrat e marra i nënshtrohen më pas një analize gjenetike në laborator.

Kur përdoret testi i atësisë?

Ekzistojnë arsye të ndryshme për kryerjen e një prove të atësisë: dyshimi personal për të qenë babai biologjik, nevoja e fëmijës për të zbuluar origjinën e tij ose të saj, sqarimi ligjor i kontributeve të mirëmbajtjes, të drejtat e trashëgimisë, e drejta për çështjet e arsimit dhe respektimi i detyrimeve të atësisë.

A paraqet testi i atësisë rreziqe apo efekte të padëshiruara?

Marrja e mostrave të pështymës për testin e ADN-së është krejtësisht e padhimbshme dhe e padëmshme. Ajo mund të realizohet pa probleme edhe tek foshnjat.

Dr. med. Fritz Grossenbacher

Fritz Grossenbacher ka studiuar Mjekësi në Bern. Ai zotëron një master në Edukim Mjekësor (Medical Education) nga universitet e Bernës dhe Çikagos dhe një Çertifikatë në "Teaching Evidence based Medicine" nga Qendra e Mbretërisë së Bashkuar Cochrane në Oksford.

Doris Zumbühl

Doris Zumbühl është një asistente klinike e diplomuar në Mjekësi. Ajo ka kryer disa kurse trajnimi te avancuara në gazetari, IT dhe përpunim grafik.

Dr. Yllka Themeli

Yllka Themeli ka studiuar Mjekësi të përgjithshme në Tiranë. Është specializuar në Endokrinologji, fushë në të cilën ka kryer edhe studimet pasuniversitare, si Masterin dhe Doktoraturën. Prej 18 vitesh specialiste Endokrinologe dhe njëkohësisht Pedagoge në Universitetin e Mjekësisë së Tiranës.