logo
Përgatitur dhe përshtatur nga sprechzimmer.ch.
Kontribuesit (Dr. med. Fritz GrossenbacherDoris ZumbühlDr. Yllka Themeli)
IRK: dështimi i punës së njërës ose të dy veshkave.
IRK: dështimi i punës së njërës ose të dy veshkave.

Një individ i shëndetshëm ka dy veshka, të cilat janë përgjegjëse për nxjerrjen e urinës, rregullimin e ekuilibrit acido-bazik dhe ekuilibrin e lëngjeve në organizëm. Veshkat kryejnë edhe funksione të tjera, si: prodhimi i hormoneve dhe rregullimi i metabolizmit kockor.

Insufiçienca Renale Kronike (IRK) përfaqëson proçesin e uljes progresive të aftësisë së veshkave për të kryer funksionet e tyre, që pasohet nga çrregullimi i tensionit arterial, i metabolizmit të vitaminave dhe hormoneve, si dhe i mpiksjes së gjakut.

Në rastin e IRK, kjo ulje e funksionit të veshkave është më shpesh e parikthyeshme. Veshkat nuk janë më në gjendje të nxjerrin në sasinë e duhur toksinat (helmet) që gjenden në organizëm, duke çuar në grumbullimin e tyre në gjak (uremia).

IRK është pasojë e një sëmundjeje kronike, me ecuri të ngadaltë. Si pasojë e uljes graduale të funksionit të veshkave, eleminimi i toksinave të trupit dhe nxjerrja e ujit prej tij kanë nevojë për trajtim të veçantë. Pa trajtim, IRK mund të shkaktojë humbje përfundimtare (të përhershme) të funksionit të veshkave dhe të çojë në vdekjen e pacientit.

Rritja e numrit të sëmundjeve kronike ka shkaktuar një rritje të madhe të rasteve me IRK. Trajtimi vendoset për çdo rast, në përshtatje me shkakun dhe shkallën e sëmundjes.

 

Në pothuajse 15% të rasteve, shkaqet e IRK mbeten të pashpjeguara. Sëmundjet kronike shkaktojnë dëmtime të indit të veshkave, duke çuar kështu në një kufizim progresiv të funksionit të tyre.

Shkaqet e shpeshta të një uljeje graduale të funksionit të veshkave:

 

Sëmundja e IRK (uljes graduale të funksionit të veshkës) përparon në katër stade:

Stadi I: karakterizohet nga sëmundja kronike e veshkave, e kompensuar mirë, me ulje të lehtë të funksionit të veshkës, me rezultate normale të analizave.

Stadi II: karakterizohet nga ulja e lehtë e funksionit të veshkave, me rritje të lehtë të nivelit të kreatininës në gjak, pa simptoma tek pacienti.

Stadi III: karakterizohet nga ulja e theksuar e funksionit të veshkave, ku niveli i kreatininës është mesatarisht i lartë në gjak, me shfaqjen e simptomave të rëndësishme tek pacienti.

Stadi IV: konsiderohet stadi përfundimtar (stadi uremik), ku niveli i kreatininës është shumë i lartë në gjak, me simptoma të rënda për pacientin. Në mungesë të trajtimit, në këtë stad pacienti mund të vdesë. Ky stad karakterizohet nga:

 

IRK: testi i gjakut.
IRK: testi i gjakut.

Diagnoza e IRK vendoset nga mjeku specialist nefrolog, duke u bazuar në:

IRK: pastrimi artificial i gjakut duke përdorur dializën.
IRK: pastrimi artificial i gjakut duke përdorur dializën.

Trajtimi i IRK (uljes graduale të funksionit të veshkave) varet nga shkaku dhe nga stadi i sëmundjes. Para së gjithash, duhet të trajtohet në mënyrë korrekte sëmundja kronike kryesore, që mund të jetë diabeti i sheqerit, hipertensioni arterial, inflamacioni, anemia, etj.

Masat e përgjithshme:

  • Ushqyerja e përshtatshme, e bazuar në një regjim të varfër në proteina dhe në kalium, ul sasinë e uresë dhe kaliumit që nxirret nga organizmi. Regjimi i varfër në kripë nuk është i nevojshëm, përveç rasteve me hipertension arterial.
  • Marrja e rregullt e lëngjeve, 2-3 litra në ditë.
  • Kontrollet e rregullta të elektroliteve (natrium, kalium, klori dhe bikarbonatet) në gjak.
  • Kontrolli i rregullt i peshës trupore. Kujdes: shtimi në peshë mund të jetë shenjë e mbajtjes së ujit në organizëm.
  • Kufizimi i përdorimit të medikamenteve që qetësojnë dhimbjet (antialgjikëve).

Trajtimi me medikamente konsiston në:

Trajtimi korrekt i sëmundjes kryesore dhe ndryshimi i mënyrës së ushqyerjes mund të ndihmojnë në evitimin e dëmtimeve të rënda të kockave, organeve dhe enëve të gjakut. Gjithsesi, përparimi i IRK e bën të pashmangshme kryerjen e proçedurave të tjera, si:

  • Dializa që është në dy mënyra: hemodializa jashtë-trupore (realizohet me ndihmën e një aparati të posaçëm) dhe dializa peritoneale (realizohet me ndihmën e një kateteri). Hemodializa kryhet 2-3 herë në javë, për rreth 4 orë. Dializa peritoneale kryhet në vazhdimësi, pacienti është aktiv.
  • Transplanti I veshkës, që ka për qëllim t’i sigurojë pacientit cilësi më të mirë të jetës. Shkalla e mbijetesës së pacientëve në 10 vjet është mbi 50%.


 

IRK (ulja graduale e funksionit të veshkave) ul jetëgjatësinë e pacientëve, veçanërisht në rastet e shkaktuara nga diabeti i sheqerit. Përgjithësisht, në të tilla raste pacientët vdesin nga një aksident kardio-vaskular (i zemrës dhe enëve të gjakut).

Parandalimi i IRK konsiston në trajtimin korrekt të sëmundjeve kronike, shkaktare të saj, si hipertensioni arterial, diabeti i sheqerit dhe inflamacionet kronike. Përveç kësaj, është mjaft e rëndësishme të evitohet përdorimi i shpeshtë i disa medikamenteve që qetësojnë dhimbjet (antialgjikët).

Dr. med. Fritz Grossenbacher

Fritz Grossenbacher ka studiuar Mjekësi në Bern. Ai zotëron një master në Edukim Mjekësor (Medical Education) nga universitet e Bernës dhe Çikagos dhe një Çertifikatë në "Teaching Evidence based Medicine" nga Qendra e Mbretërisë së Bashkuar Cochrane në Oksford.

Doris Zumbühl

Doris Zumbühl është një asistente klinike e diplomuar në Mjekësi. Ajo ka kryer disa kurse trajnimi te avancuara në gazetari, IT dhe përpunim grafik.

Dr. Yllka Themeli

Yllka Themeli ka studiuar Mjekësi të përgjithshme në Tiranë. Është specializuar në Endokrinologji, fushë në të cilën ka kryer edhe studimet pasuniversitare, si Masterin dhe Doktoraturën. Prej 18 vitesh specialiste Endokrinologe dhe njëkohësisht Pedagoge në Universitetin e Mjekësisë së Tiranës.

Përdoruesit kanë vizituar po ashtu...