logo
Përgatitur dhe përshtatur nga sprechzimmer.ch.
Kontribuesit (Dr. med. Fritz GrossenbacherDr. med. Gerhard EmrichDr. med. Daniel DesalmandDoris Zumbühl)
Fibrilacioni atrial: aritmia kardiake më e zakonshme në pleqëri.
Fibrilacioni atrial: aritmia kardiake më e zakonshme në pleqëri.

Fibrilacioni atrial përfaqëson një nga çrregullimet më të shpeshta të ritmit të zemrës, që haset kryesisht tek personat e moshuar. Edhe pse në përgjithësi  kjo sëmundje nuk e rrezikon jetën e pacientit, ajo rrit rrezikun e një aksidenti vaskular cerebral (në tru). 
 
Çrregullimet e ritmit të zemrës mund të manifestohen në formën e rrahjeve tepër të shpejta, rrahjeve tepër të ngadalta ose të çrregullta. Fibrilacioni atrial karakterizohet nga tkurrje të çrregullta të atriumeve (veshoreve), që reflektohet me një ritëm të çrregullt të zemrës. Fibrilacioni atrial mund të jetë i vazhdueshëm, ose i alternuar me ritëm të rregullt të zemrës.

Njihen dy forma të fibrilacionit atrial

  • Forma me rrahje të shpeshta të zemrës, që emërtohet takikardi, dhe  që karakterizohet nga më tepër se 100 rrahje/minutë.
  • Forma me rrahje të ngadalta të zemrës, që emërtohet bradikardi, dhe  që karakterizohet nga më pak se 60 rrahje/minutë.

Në rreth 80% të rasteve, fibrilacioni atrial nuk ka asnjë shkak organik të mirëfilltë. Ai fillon në mënyrë të menjëhershme, dhe zhduket pas një intervali të caktuar kohor.

Shkaqet organike përfshijnë:

Gjatë një episodi të fibrilacionit atrial, pacienti mund të shfaqë:

 

 

 

Fibrilacioni atrial: elektrokardiogramë (EKG) afatgjatë me rryma kardiake.
Fibrilacioni atrial: elektrokardiogramë (EKG) afatgjatë me rryma kardiake.

Çdo rast me fibrilacion atrial ka nevojë për konsultë me mjekun kardiolog, që duhet të konsistojë në:

Fibrilacioni atrial: mirëmbajtja e ritmit të zemrës me medikamente dhe parandalimi i goditjes (iktus).
Fibrilacioni atrial: mirëmbajtja e ritmit të zemrës me medikamente dhe parandalimi i goditjes (iktus).

Trajtimi i fibrilacionit atrial varet nga një sërë faktorësh të lidhur me pacientin, siç është mosha, koha e shfaqjes së fibrilacionit, forma e tij, medikamentet e përdorura, prania e sëmundjeve të tjera, etj. Qëllimi i trajtimit është: të stabilizojë  ritmin dhe ta  mbajë atë në normë, të përdorë medikamentet e përshtatshme për kontrollin e ritmit të zemrës dhe të simptomave shoqëruese të fibrilacionit, si dhe të pakësojë rrezikun e aksidenteve vaskulare cerebrale nëpërmjet trajtimit me medikamente që hollojnë gjakun (antikoagulante).

Mënyrat e trajtimit të fibrilacionit atrial janë: 
  • Trajtimi medikamentoz, me medikamente që rregullojnë ritmin e zemrës (antiaritmikë) dhe holluese të gjakut (antikoagulantë)
  • Goditja elektrike në zemër me elektroshok, që realizon kthimin e ritmit normal të zemrës.  Kjo kryhet në rastet që janë rezistente ndaj mjekimit me medikamente
  • Teknika ablative, që mund të jetë e tipit jokirurgjikal dhe kirurgjikal, dhe që përfshin një sërë  metodash që eleminojnë rrugët jonormale të përçImit të impulsit në atriume (nëpërmjet radiofrekuencës, kriokoagulimit, ose prerjeve të vogla kirurgjikale të indit që përçon impulse jonormale), duke mundësuar në këtë mënyrë ndërprerjen e fibrilacionit
  • Vendosja e një peismejkeri që evidenton fibrilacionin atrial dhe kthen ritmin normal të zemrës

Fibrilacioni atrial ndikon negativisht në punën e zemrës, duke shkaktuar ulje të sasisë së gjakut që ajo hedh në qarkullim në një minutë (debiti kardiak). Për pasojë, ulet shkalla e furnizimit me gjak të periferisë, fenomen që shfaqet kryesisht tek personat me moshë të vjetër dhe/ose me insuficiencë të zemrës.
 
Gjithashtu, gjatë fibrilacionit atrial, në nivelin e atriumeve mund të formohen copa të mpiksura të gjakut (trombe), të cilat mund të zhvendosen dhe të shkaktojnë fenomenin e embolisë (bllokimin e një ene nga trombi) në qarkullimin e përgjithshëm, dhe në raste më të rënda, në aksidente vaskulare cerebrale.

Çdo fibrilacion atrial i zgjatur, që nuk kthehet në ritëm normal, duhet të menaxhohet nga mjeku kardiolog.

Gjithsesi, në çdo rast të shfaqjes së takikardisë, pa çrregullime të tjera organike, rekomandohet kryerja e disa veprimeve që mundësojnë ndonjëherë stabilizimin e ritmit të zemrës, si psh. pirja e ujit, ruajtja e qetësisë, mbajtja e frymës, etj.

Në rastet e fibrilacionit atrial me bradikardi, mund të jetë e nevojshme vendosja e një peismejkeri.

Dr. med. Fritz Grossenbacher

Fritz Grossenbacher ka studiuar Mjekësi në Bern. Ai zotëron një master në Edukim Mjekësor (Medical Education) nga universitet e Bernës dhe Çikagos dhe një Çertifikatë në "Teaching Evidence based Medicine" nga Qendra e Mbretërisë së Bashkuar Cochrane në Oksford.

Dr. med. Gerhard Emrich

Gerhard Emrich ka studiuar Mjekësi në Vjenë. Ai është një gazetar mjekësor me shumë vite përvojë në shkrime mjekësore.

Dr. med. Daniel Desalmand

Daniel Desalmand ka studiuar Mjekësi në Bern. Pas diplomimit, ai ka patur një përvojë të gjatë klinike në Kirurgji dhe Mjekësi të Brendshme përpara se t'i kushtohej gazetarisë shkencore.

Doris Zumbühl

Doris Zumbühl është një asistente klinike e diplomuar në Mjekësi. Ajo ka kryer disa kurse trajnimi te avancuara në gazetari, IT dhe përpunim grafik.

Përdoruesit kanë vizituar po ashtu...