logo
Përgatitur dhe përshtatur nga sprechzimmer.ch.
Kontribuesit (Dr. med. Fritz GrossenbacherDr. med. Gerhard EmrichDr. med. Daniel DesalmandDoris Zumbühl)
Fibrilacioni ventrikular: aritmi kardiake e rrezikshme për jetën.
Fibrilacioni ventrikular: aritmi kardiake e rrezikshme për jetën.

Fibrilacioni ventrikular përfaqëson rritjen patologjike të shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës, pra shpejtimin e ritmit të saj. Në këtë rast, shfaqen çrregullimet e ritmit, ku zemra rreh më shpejt, në mënyrë të çrregullt, dhe për pasojë ajo nuk është më e aftë të kryejë funksionin e saj pompues (për hedhjen e gjakut në qarkullim).

Kujdes: duhet të dallohet fibrilacioni ventrikular nga flateri ventrikular:

  • Flateri ventrikular : karakterizohet nga një shpeshtësi e rrahjeve të zemrës  mbi 300 në minutë. Ky çrregullim shndërrohet shumë shpesh në fibrilacion ventrikular.
  • Fibrilacioni ventrikular: karakterizohet nga një shpeshtësi e rrahjeve të zemrës mbi 400 në minutë. Zemra nuk është e aftë të realizojë funksionin e saj. Për pasojë ndodh humbja e ndërgjegjes së pacientit, madje edhe vdekja e tij, në rast se nuk trajtohet si një urgjencë mjekësore.
Sëmundjet që shkaktojnë fibrilacion ventrikular:

Fillimisht, të gjitha këto sëmundje mund të jenë në origjinën e çrregullimeve të lehta të ritmit të zemrës, në formën e ekstrasistolave, që pacienti i percepton  si rrahje të çrregullta të zemrës. Këto ekstrasistola mund të shndërrohen në flater ose fibrilacion ventrikular.

Shkaqe të tjera:

Fibrilacioni ventrikular: i ngjashëm me një arrest kardiak.
Fibrilacioni ventrikular: i ngjashëm me një arrest kardiak.

Flateri dhe fibrilacioni ventrikular mund të provokojnë ndalimin e zemrës. Pacienti humb ndërgjegjen: pupilat e syve forcohen, nuk reagojnë ndaj  të folurit. Në këtë rast rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. 

Fibrilacioni ventrikular: regjistrimi i rrymave kardiake  me EKG.
Fibrilacioni ventrikular: regjistrimi i rrymave kardiake me EKG.

Shenja kryesore e fibrilacionit ventrikular është humbja e ndërgjegjes dhe mungesa e pulsit. Bëhet fjalë për ndalim kardio-vaskular, ku kërcënohet jeta e pacientit. Për këtë arsye, është e detyrueshme që pacienti të trajtohet menjëherë në njësitë e terapisë intensive (reanimacion). Dëshmitarët mund t’i japin personelit mjekësor informacionin e nevojshëm lidhur me rrethanat e ngjarjes.

Fibrilacioni ventrikular: ndihma e parë me masazh kardiak dhe defibrilator.
Fibrilacioni ventrikular: ndihma e parë me masazh kardiak dhe defibrilator.

Fibrilacioni ventrikular përfaqëson një urgjencë të vërtetë mjekësore. Për pasojë, në këtë rast duhet të zbatohen:

  • Proçedurat e menjëhershme të reanimimit (masazhi në zemër dhe  ajrosja artificiale)
  • Të njoftohet mjeku i urgjencës
  • Masazhi i zemrës dhe ajrosja artificiale e mbajnë pacientin në jetë. Gjithsesi, vetëm goditja elektrike (defibrilatori) mund të konvertojë një fibrilacion ventrikular, pra të kthejë ritmin normal të zemrës. Kjo është arsyeja pse duhet të njoftohet menjëherë personeli mjekësor i urgjencës.

Masat e përgjithshme

Masat e përgjithshme kur fibrilacioni ventrikular arrin të menaxhohet:

  • Të trajtohen sëmundjet kryesore
  • Pas kontaktit me mjekun:  të pakësohet doza, të ndërpriten  ose të ndryshohen (zëvendësohen) medikamentet që mund të kenë shkaktuar fibrilacionin ventrikular.
  • Vendosja e një defibrilatori automatik (një tip nxitësi për zemrën, që rregullon ritmin e saj duke shkaktuar automatikisht një goditje të vogël elektrike), në rast të shfaqjes së një çrregullimi të ri të ritmit të zemrës.

Të gjitha mënyrat e reanimimit (masazhi i zemrës, ajrosja artificiale dhe goditja elektrike) nuk janë gjithmonë efikase. Suksesi i tyre varet nga sëmundja kryesore dhe nga momenti i fillimit të proçedurave të reanimimit (mundësisht menjëherë pas mbërritjes së mjekut).

Të evitohen ose të pakësohen faktorët e rrezikut për sëmundjet e zemrës. Gjithashtu, është mjaft i rëndësishëm trajnimi profesional i rregullt i personelit mjekësor, lidhur me mënyrat e reanimimit në raste të tilla, për të shpëtuar jetën e personave të rrezikuar.

Dr. med. Fritz Grossenbacher

Fritz Grossenbacher ka studiuar Mjekësi në Bern. Ai zotëron një master në Edukim Mjekësor (Medical Education) nga universitet e Bernës dhe Çikagos dhe një Çertifikatë në "Teaching Evidence based Medicine" nga Qendra e Mbretërisë së Bashkuar Cochrane në Oksford.

Dr. med. Gerhard Emrich

Gerhard Emrich ka studiuar Mjekësi në Vjenë. Ai është një gazetar mjekësor me shumë vite përvojë në shkrime mjekësore.

Dr. med. Daniel Desalmand

Daniel Desalmand ka studiuar Mjekësi në Bern. Pas diplomimit, ai ka patur një përvojë të gjatë klinike në Kirurgji dhe Mjekësi të Brendshme përpara se t'i kushtohej gazetarisë shkencore.

Doris Zumbühl

Doris Zumbühl është një asistente klinike e diplomuar në Mjekësi. Ajo ka kryer disa kurse trajnimi te avancuara në gazetari, IT dhe përpunim grafik.